HS Consult s.r.o.

 
Komplexná dodávka komumikačných a informačných technológií 
 
 
  • Serverové riešenia spoločnosti Microsoft
  • Pracovné stanice a periférie
  • Komplexný servis a správa IT 
  • Pokladničné systémy
  • IP kamerové systémy
  • Ekonomický software EcoSun
  • CRM

  

Kontakt

HS Consult s.r.o.
Hurbanova 664
907 01 Myjava

Mobil: 421 905 268 578

Email: hsconsult@hsconsult.sk